Om

HR-nätverket Värmland startades 2014 av Region Värmland som en del i projektet Kompetensplattform Värmland. Nätverket riktar sig till dig som är yrkesverksam i Värmland och vill knyta kontakter, utbyta erfarenheter eller fördjupa dina kunskaper i personal- och arbetslivsfrågor. 

 

Om nätverksträffarna

Nätverksträffarna är kostnadsfria och öppna för dig som är yrkesverksam i Värmland inom rekrytering och personal- och arbetsliv. Inbjudningar till nätverksträffarna skickas ut  med e-post. Anmäl dig till e-postlistan om du vill bli inbjuden till nätverksträffarna. Nätverket drivs av Region Värmland tillsammans med en ideell styrgrupp.

 

Kompetensplattform Värmland

Ett av Region Värmlands ansvarsområden är att lägga upp strategin för regional tillväxt. Att etablera kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen i länet.

Tanken med kompetensplattformar är enkel. Med ökade kunskaper om varandras möjligheter, utmaningar, ambitioner och behov blir resultatet bättre än om varje aktör planerar och agerar på egen hand. En kompetensplattform kan liknas vid en mötesplats för arbetsgivare inom privat och offentlig sektor, utbildningsanordnare och kompetensmatchningsaktörer.

En levande dialog som leder till samsyn och gemensamma aktiviteter behövs för att säkra vår kompetensförsörjning på lång sikt.

Projektet Kompetensplattform Värmland drivs till och med 31 oktober 2016 och delfinansieras av Tillväxtverket.

www.regionvarmland.se/kompetensplattformar

 

tillvrv

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *