Nätverksträff om medarbetarskap den 17 februari

Richard Gradin

Richard Gradin föreläser på HR-nätverkets nästa nätverksträff under rubriken Medarbetarskap – avstå formell makt som ledarskapsidé. Richard brinner för medarbetarskap och den arbetsglädje och utveckling det leder till.

Medarbetarna lyfts ofta fram som organisationers viktigaste resurs. Men hur utvecklas och behålls denna resurs? Är medarbetarskapet nyckeln till framtidens effektiva organisationer?

Richard Gradin pratar om olika grader av medarbetarskap och vilken nivå av ledarskap de kräver. En ny trend är självstyrande organisationer. Vad passar för olika organisationer? Han vill diskutera och skaka om när det gäller framtidens ledarskap, men framförallt visa på potentialen i att ge kontroll, ansvar och tillit till människor och det som då händer. När människor går till arbetet för att det är kul, för att de känner delaktighet, utveckling, meningsfullhet och förstår varför de är där – då är det medarbetarkap.

Richard Gradin är VD för konsultföretaget Teamwork Sverige AB som stöttar utveckling av medarbetarskap, ledarskap och samspel i privata och offentliga organisationer.

Om nätverksträffarna
Nätverksträffarna är kostnadsfria och öppna för dig som är yrkesverksam i Värmland inom rekrytering och personal- och arbetsliv.

Plats: Elite Stadshotellet, Karlstad

Datum: 17 februari, 8.30-10.00 (frukost från 8.00)

Inbjudan och anmälan: Richard Gradin Medarbetarskap – avstå formell makt som ledarskapsidé