Inbjudan: Nätverksträff 28 april med Mia Kleregård

mia_kleregård

Den 28 april är nästa nätverksträff. Till träffen kommer Maria Kleregård, föreläsare inom förändringsledning som till vardags arbetar som områdeschef på Systembolaget. Hon kommer att föreläsa om hur du framgångsrikt får med dig ledare och medarbetare i att förflytta en organisationskultur.

Världen och samhället förändras rasande fort. Det ställer krav på organisationens förmåga att förändra arbetssätt och utmana sanningar. Mia Kleregård berättar om Systembolagets stora förändringsresa där hon haft en ledande roll. Systembolaget har utvecklats till en serviceorganisation och anpassat sig till en samhällsförändring där kunden alltid förväntar sig att stå i centrum, även när de möter en myndighet. Det har haft stor genomslagskraft hos kunderna.

Mia ger sina svar på frågorna: Hur får du med dig ledare och medarbetare i att förflytta en organisationskultur? Vad krävs för att bli en organisation som andas service?

I sitt förändringsledarskap intresserar sig Mia för vad som får människor att släppa murar och invanda arbetssätt och kämpa gemensamt för ett mål. Hon använder sig bland annat av sina erfarenheter från krissamordning under Tsunamikatastrofen där alla samarbetade för att hjälpa.

Mia Kleregård är vid sidan av sitt arbete som områdeschef på Systembolaget en föreläsare inom förändringsarbete som vill förmedla inspiration, glädje och kraft. Hon har tidigare suttit i ledningsgruppen för och haft en viktig roll i etableringen av Apollo i Norge.

Om nätverksträffarna
Nätverksträffarna är kostnadsfria och öppna för dig som är yrkesverksam i Värmland inom rekrytering och personal- och arbetsliv.

Plats: Clarion Hotel Plaza, Karlstad

Datum: 28 april, 08.30 – 10.00 (Frukost från 08.00)

Inbjudan: Mia Kleregård – En föränderlig värld. En föränderlig organisation?